Hastalık kontrol ve koruma merkezlerinin kurulması için öncülük etmek amacı ile dernek bünyesinde aşağıdaki komisyonları kurulmuştur.

  1. İletişim komisyonu
  2. Genetik uzmanlık, doktora ve bilim uzmanlığı yeterlilik ve eğitim komisyonu
  3. Bilim ve etik komisyonu
  4. Kalite kontrol ve akreditasyon komisyonu
  5. Nadir ve genetik hastalıkları değerlendirme komisyonu
  6. Devlet ve Özel genetik hastalık değerlendirme, tanı ve tedavi merkezleri komisyonu
  7. Adli genetik bilimler ve DNA biyobanka komisyonu
  8. Bilimsel üretim, biyoteknoloji ve AR-GE komisyonu